20-ta ROCZNICA POWSTANIA STOWARZYSZENIA "Daj Szansę" Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim–Niepełnosprawnym w Zawierciu

 

Szanowni Państwo, przyjaciele. Pozwólcie, że w skrócie przedstawimy Wam historię 20-lecia naszego Stowarzyszenia.

 

Głównym inicjatorem powstania naszego Stowarzyszenia była Pani Elżbieta Pałucha  były nauczyciel Szkoły Specjalnej nr 10 przy ul. Sądowej w Zawierciu oraz grupa rodziców uczniów tejże szkoły.

Pomysłodawcy złożyli odpowiednie dokumenty do sądu o rejestrację  stowarzyszenia.

Formalnego wpisu dokonano w dniu 30 stycznia 1994 roku przyjmując za pierwszą siedzibę  Szkołę Specjalną nr 10. Z chwilą rejestracji nasze Stowarzyszenie liczyło 23 członków. Reprezentowała je wówczas Wiesława Kyć, a następnie obowiązki przejęła Iwona Mętlak. 

Gdy siedzibę  szkoły przeniesiono na Plac Dąbrowskiego 19 stała się ona naszą drugą lokalizacją, trzecią była parafia pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy ulicy Kijowskiej 6, umowę podpisaliśmy z proboszczem ks. Henrykiem Kowalskim.

Następnie korzystając z propozycji Pani Haliny Bulskiej-Sobusik  spotkania  odbywały  się w Stowarzyszeniu „Przystań”  przy  ulicy Powstańców Śląskich 6. Z upływem czasu liczba naszych członków zwiększyła się do 87.  

W następnych wyborach Przewodniczącą została wybrana Teresa Piątkowska.

Od 2002 roku do dnia dzisiejszego obowiązki przewodniczącej pełni Anna Sadowska. Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu i umiejętności współpracy z władzami różnych instytucji możemy dziś pochwalić się wieloma osiągnięciami naszego Stowarzyszenia.

Swoją działalność statutową opiera ono na pracy społecznej swych członków. Celem działalności jest udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom  poprzez organizowanie różnych form wypoczynku, rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

W ramach członkowstwa stowarzyszenie skupia dzieci i osoby niepełnosprawne ruchowo oraz umysłowo; autystyczne, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, głuchonieme oraz z innymi schorzeniami i wrodzonymi wadami. Pierwsze dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych otrzymaliśmy z  PFRON-u w Katowicach.

W dalszej naszej działalności Stowarzyszenie zaczęło organizować: zabawy mikołajkowe, wycieczki, pikniki a z upływem lat tradycją stało się organizowanie opłatka wigilijnego, spływów kajakowych, Andrzejek,  Dnia Dziecka.

Grupa naszych dzieci brała udział w zajęciach plastycznych prowadzonych w Miejskim Ośrodku kultury w formie wolontariatu przez naszą Panią Marylkę Ptak i Pana Andrzeja Borkiewicza. Dzieci uczyły się malować obrazy, poznawały  sztukę, brały również udział w zajęciach z muzykoterapii prowadzonych przez Pana Jerzego Kaziora. Rodzice w tym czasie mogli zrelaksować  się przy filiżance kawy w kawiarni „Tiwola”. Na zakończenie zajęć zorganizowano wystawę prac dzieci. Była to prawdziwa aukcja obrazów z udziałem zagranicznych gości. Brały także czynny udział w przedstawieniu Jasełek reżyserowanych przez Pana Jarosława Świtałę.

 W ramach organizowanych konkursów przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta  oraz PCPR Zawiercie możemy otrzymane dotacje przeznaczyć  zgodnie z zawartymi umowami na organizację imprez kulturalnych, wycieczek  itp.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.09.2008 roku Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim-Niepełnosprawnym w Zawierciu uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z czym mamy możliwość otrzymywania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przełomowym momentem dla naszego Stowarzyszenia była decyzja władz Miasta o przekazaniu nam urokliwego lokalu przy ulicy Wojska Polskiego 22.

W wyniku starań i ogromnym nakładem własnej pracy stworzyliśmy przytulne miejsce, które  możemy nazwać naszym drugim domem. Nasz „Pałac” jak go czule nazywamy, daje nam możliwość różnorodnego spędzania czasu wolnego w zaprzyjaźnionym gronie oraz stanowi ważny punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych. Czujemy się tu komfortowo, mamy satysfakcję, że dzięki współpracy oddanych nam osób stworzyliśmy tu bezpieczny azyl.

Po zakwalifikowaniu się na ogłoszony przez PCPR konkurs realizowaliśmy projekt ”Lepszy  Start”, który był współfinansowany przez Unię Europejską, a głównym partnerem i koordynatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Zawierciu.

Przez cały okres działalności otrzymywaliśmy wiele dowodów przychylności i wsparcia ze strony władz Miasta i Powiatu, a także od sponsorów bez których wiele naszych idei nie miałoby szans - za co dziś z całego serca dziękujemy.

Na dzień dzisiejszy w skład Stowarzyszenia wchodzi 48 członków i ich rodziny.

Pamiętamy również o tych, których nie ma już wśród nas. 

Wszystkich chętnych i zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do współpracy i pomocy w realizacji naszych założeń i celów.  

  

Zapraszamy wszystkich do sentymentalnej podróży w czasie. Mamy nadzieję, że każdy z nas chętnie powróci do minionych  chwil utrwalonych na zdjęciach, które miały miejsce w ciągu tych 20-stu lat. Popatrzmy jak bardzo zmieniliśmy się.

 

KARNAWAŁ

Jak większość z was pamięta nasza działalność rozpoczęła się od zorganizowania zabawy  karnawałowo-mikołajkowej. Pierwsza zabawa odbyła się w Szkole Specjalnej w Zawierciu. A następne  w „Klubie Hutnik” dzięki Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, a przy ofiarności sponsorów mogliśmy zorganizować skromne paczki dla naszych dzieci. Wieloletnia współpraca z naszym Panem  Karolem Hadrychem, a także od niedawna Państwa Kłosowskich sprawia, że nie mamy problemu z oprawą muzyczną  na zabawach  karnawałowych iPikniku  „Pożegnanie  Lata”. Wspólnie przygotowujemy skromny poczęstunek i własne wypieki, zabawy, konkursy i tańce sprawiają że wszyscy bawimy się świetnie, obecność Mikołaja zawsze jest najwspanialszym momentem dla każdego z nas.

 

TURNUSY

Dzięki dofinansowaniu możemy co roku organizować turnusy rehabilitacyjne. Zwiedziliśmy w ten sposób całe wybrzeże od Krynicy Morskiej po Wyspę Wolin. Standard ośrodków rehabilitacyjnych, zaangażowanie ludzi w nich pracujących i dobre jedzenie, sprawiają że chce się do nich wracać. Spacery po plaży, podziw dla wschodów i zachodów słońca, słoneczne i morskie kąpiele i niezapomniany szum morza sprawiają, że zapominamy o troskach dnia codziennego. Rehabilitacja jest tak ważna dla naszych dzieci ale i dla nas jest to czas na relaks, na zregenerowanie sił, na doładowanie akumulatorów tak, że chce nam się uśmiechać i mieć siłę do dalszej pracy. 

 

WYCIECZKI

Wycieczki organizowane przez nasze Stowarzyszenie sprawiły, że staliśmy się podróżnikami. Zwiedziliśmy piękne zakątki naszego kraju, mogliśmy dotknąć historii, poznać wspaniałe miasta, piękne budowle, cudowne pałace i zamki - robiło to na nas niesamowite wrażenie. Zabytkowe miasteczka, przenosiły nas w inne czasy. Historia możnych naszego kraju stała się wręcz namacalna. Nie sposób dziś wymienić wszystkie miejsca, w których byliśmy.

Każdy zapamiętał te miejsca, które w nim wzbudzały największy zachwyt lub wiązały się z tym miejscem jakieś ciekawe opowieści. Ruiny zamków, rezerwaty przyrody i wiele, wiele innych urokliwych miejsc w których chciało by się zostać. Zwiedziliśmy chyba już wszystkie świątynie i zamki w Polsce.

 

PIKNIK

Kolejnym punktem naszej aktywności stało się organizowanie pikników rodzinnych czyli „Pożegnanie Lata”. Pierwsze pikniki odbywały się w Siamoszycach, w ośrodku wypoczynkowym, ale od wielu już lat, dzięki przychylności  Pani Jolanty Koclęga,  gości nas na swoim terenie hotel „Ostaniec” w Gościńcu  Jurajskim wPodlesicach. Przygotowane przez nas pieczonki, ciasta i inne smakołyki zaspakajają największe apetyty. Liczne gry, konkursy i zabawy dla dzieci jak i rodziców nagradzane są miłymi upominkami i słodyczami. Oczywiście bez naszych zaprzyjaźnionych grajków nie byłoby zabawy, także tańcom nie ma końca. Wszyscy świetnie się bawią i chętnie przyjeżdżają  co roku.

 

WIGILIA

Od paru już lat tradycją stało się również organizowanie spotkań opłatkowych.  Odbywały się w różnych miejscach:  w Domu Kultury, w Szkole Specjalnej, w Domu Rzemiosła a teraz w naszym "Pałacu". Przygotowane potrawy wigilijne, świąteczne dekoracje, opłatek i zaproszeni goście sprawiają,  że odświętna atmosfera przepełnia każdego. Składanie życzeń, wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd dopełnia świąteczny nastrój.

 

KAJAKI

Dzięki zaangażowaniu Pani Elżbiety Pałuchy i jej współpracy z Panem Romanem Kogutem i Gminą Rychliki zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w spływie kajakowym Kanałem Ostródzko – Elbląskim. Była to wspaniała przygoda zarówno dla dzieci jak i rodziców. Te trzy wyjazdy na długo pozostaną w pamięci uczestników.

 

REMONT

1 września 2011 roku dla Stowarzyszenia „Daj Szansę” stał się najważniejszym dniem. Miasto Zawiercie w osobie Pana Prezydenta wynajęła nam na czas nieokreślony lokal przy ulicy Wojska Polskiego 22. Zachwyceni powierzchnią lokalu i przyległym terenem zamarzyliśmy o stworzeniu naszym dzieciom świetlicy dziennego pobytu oraz zajęć psychologiczno-terapeutycznych. Lokal ten wymagał ogromnych nakładów własnej pracy członków Stowarzyszenia, oraz znacznych kosztów finansowych celem zaadoptowania go do celów statutowych. W ciągu niespełna pół roku zaniedbany lokal zmienił się w "Pałac". 17 Kwietnia 2012 roku uroczystego otwarcia naszego lokalu dokonano w obecności zaproszonych gości oraz zarządu stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim tym którzy poświęcili swój czas i siły na remont oraz dziękujemy za wsparcie darczyńcom – to dzięki Wam Wszystkim mamy nasz wspaniały "Pałac".

 

"LEPSZY START"

Dzięki programowi „Lepszy Start” pozyskaliśmy środki na doposażenie naszego lokalu, ale przede wszystkim mogły odbywać się bardzo ciekawe zajęcia prowadzone przez profesjonalistów. Zajęcia kulinarne dla naszych podopiecznych sprawiały im niesamowitą frajdę, a zwłaszcza degustacje przygotowanych potraw i wypieków. Równie ciekawe i rozwijające były zajęcia plastyczne. Uczyliśmy się wykonywać różne dekoracje, poznawaliśmy sztukę malowania na drewnie czy szkle, a gotowe produkty pokazaliśmy na Wernisażu w MOKZawierciu.

Muzykoterapia i zajęcia terapeutyczne wcale nie były mniej ciekawe. 

Poznawaliśmy lepiej samych  siebie na spotkaniach i wyjazdach integracyjnych, grupy samopomocowej oraz zajęć  z psychologiem i innymi specjalistami.

 

DZIEŃ DZIECKA             

Od 2 lat wprowadziliśmy do naszego  programu Dzień  Dziecka  wraz z wycieczką. Niewielki poczęstunek własne wypiekii dobry humor to motto każdej imprezy. Liczne zabawy i konkursy sprawiają ogromną radość dzieciakom i rodzicom. Każdy może brać udział w konkursach i oczywiście otrzymywać symboliczne nagrody. Ale największą nagrodą dla nas jest uśmiech na twarzach naszych dzieci.

 

Ostatnim wydarzeniem w stowarzyszeniu były warsztaty filmowe organizowane przez Klub Filmowy „Wrota” z Gliwic. Warsztaty te wywarły niesamowite wrażenie na wszystkich uczestnikach. Dzieci poznały kulisy pracy kamerzysty, oświetleniowca i dźwiękowca. Udzielały wywiadów niczym gwiazdy filmowe, nie czuły żadnego skrępowania przed kamerą w przeciwieństwie do rodziców. Świetnie współpracowały ze sobą przy obsłudze kamery, lamp oświetleniowych czy mikrofonu. Była to dla nich wspaniała przygoda.

 

PRZYJACIELE  

Pragniemy serdecznie podziękować naszym darczyńcom i przyjaciołom, których przez te 20 lat jest liczne grono. Dzięki ich możliwościom i bezinteresowności nasze działania są łatwiejsze. Zwłaszcza w czasach gdy każdy goni za swoimi sprawami i często nie ma zbyt wiele czasu dla swoich rodzin to nie pozostają obojętni na potrzeby tych słabszych. Nie musimy ich tutaj wymieniać z imienia i nazwiska bo wszyscy doskonale ich znamy. Jeszcze raz z głębi naszych serc głęboko dziękujemy za te 20 lat waszego oddania i mamy tylko cichą nadzieję, że kolejne jubileusze będziemy obchodzić również w tak licznym gronie, a może i większym. Bo w życiu nie ma nic piękniejszego jak prawdziwa przyjaźń.

 

Zdjęcia z uroczystości obchodów 20-lecia Stowarzyszenia - "Pałacyk nad Wartą" Zawiercie-Kromołów 31.01.2014