REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017


  • W DNIU 17 WRZEŚNIA 2017 PIKNIK POŻEGNANIE LATA 2017

    ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ


  • "RÓWNE SZANSE" - SPOTKANIA INTEGRACYJNE, ZAJĘCIA PLASTYCZNE, ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU

    ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ