ADRES:         Stowarzyszenie "DAJ SZANSĘ" Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym

ul. Wojska Polskiego 22, 42-400 Zawiercie

KONTAKT:    tel. (32) 677 15 48, (32) 672 18 63, e-mail: dajszanse@post.pl

NR KRS:        0000256137

NIP:               649-11-17-713

REGON:         272132015

NUMER RACHUNKU: Bank PKO BP 15102024980000870202410843

 

Pierwsza siedziba Stowarzyszenia mieściła się w Szkole Specjalnej nr 10 w Zawierciu przy ul. Sądowej. Następnie Szkołę nr 10 przeniesiono na Plac Dąbrowskiego 19.

Trzecia siedziba Stowarzyszenia - Zawiercie, ul. Kijowska 6

Obecna siedziba Stowarzyszenia - Zawiercie, ul. Wojska Polskiego 22

Z chwilą rejestracji Stowarzyszenie liczyło 23 członków, w miarę upływu czasu liczba ta zwiększyła się do 87.

Swoją działalność statutową opiera na pracy społecznej swych członków. Celem działalności jest udzielanie wszelkiej pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym poprzez organizowanie różnych form wypoczynku: wycieczki, festyny oraz turnusy rehabilitacyjno-zdrowotne. W ramach członkostwa skupia dzieci i osoby niepełnosprawne ruchowo, umysłowo, autystyczne, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, głuchonieme oraz z wadami wzroku.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.09.2008 - Stowarzyszenie "Daj Szansę" Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym w Zawierciu uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W związku z czym mamy możliwość przyjmowania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych.        

            Skład Zarządu

Przewodnicząca               Anna Sadowska

Vice Przewodnicząca        Władysława Cholewa

Skarbnik                          Teresa Kocik

Sekretarz                         Alicja Kozioł

Członek Zarządu              Ludwika Zając

Członek Zarządu              Anna Kotnis

Członek Zarządu              Irena Labocha

            Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący                Jerzy Kłosowski

Vice Przewodnicząca         Bożena Michalska

Członek Komisji                 Jerzy Bednarz

Członek Komisji                 Janina Fidyk

Członek Komisji                 Gabriela Ogonek


Dzień 01.09.2011r. był dla Stowarzyszenia "Daj Szansę" szczęśliwą chwilą, miasto Zawiercie w osobie Pana Prezydenta wynajęło nam na czas nieokreślony urokliwy lokal przy ulicy Wojska Polskiego 22. Zachwyceni powierzchnią lokalu 146 m2 i przyległym ogrodem marzymy o stworzeniu naszym dzieciom świetlicy dziennego pobytu oraz zajęciach psychologiczno-terapeutycznych. Nie mają one bowiem możliwości uczestniczenia w Warsztatach Terapii Zajęciowej, a ukończyły już edukację szkolną. Jednak okazało się, że lokal nie był użytkowany od lat i wymaga ogromnych nakładów pracy własnej członków Stowarzyszenia oraz znacznych kosztów finansowych celem zaadoptowania go do celów statutowych.

Kilka zdjęć przedstawiających stan naszego lokalu (wrzesień 2011)

Członkowie Stowarzyszenia w trakcie remontu (grudzień 2011)

Efekty naszej pracy (luty 2012)


Mówimy o nim "NASZ PAŁAC"
Na zewnątrz wygląda raczej nieciekawie ale to, co jest w środku przeszło wszelkie oczekiwania.  Wszyscy, którzy przyszli na otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia "Daj Szansę", przy ul. Wojska Polskiego 22 byli zdumieni i zachwyceni. W ciągu niespełna pół roku zaniedbany lokal zamienił się w "pałac". Droga do jego uzyskania była bardzo długa. Po wielu staraniach Stowarzyszenie dostało lokal od Urzędu Miejskiego. We wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej - trzeba było wymienić wszystko: okna, drzwi, kanalizację, podłogi, postawić nowe ścianki działowe i położyć kafelki. Obecnie w lokalu znajdują się sale: dydaktyczna, rehabilitacyjna, sala kominkowa, kuchnia, toaleta, Wszystko to stało się dzięki ciężkiej pracy rodziców osób niepełnosprawnych oraz pomocy Darczyńców. W dniu 17 kwietnia 2012 roku, uroczystego otwarcia lokalu dokonali : Posłanka Anna Nemś, Prezydent Zawiercia Ryszard Mach wraz ze swoim Zastępcą Markiem Koziełem, Przewodnicząca Stowarzyszenia "Daj Szansę" Anna Sadowska. Lokal poświęcił ks. Jan Niziołek, Proboszcz Parafii Św. Brata Alberta. Obecni byli również Dyrektor PCPR Adam Witas, Dyrektor ZGM Grzegorz Wyszomirski, przedstawiciele Władz Samorządowych oraz Sponsorzy i Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia "Daj Szansę", pragną podziękować wszystkim Darczyńcom dzięki którym mamy "NASZ PAŁAC". Dziękujemy również za pomoc wszystkim, którzy bezinteresownie pomagali organizować spotkania opłatkowe, zabawy karnawałowe i pikniki dla naszych podopiecznych. Dziękujemy za 1% przekazywany na naszą działalność statutową - KRS 0000256137.

Prosimy o dalsze wsparcie.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi".

DZIĘKUJEMY !

Zdjęcia z otwarcia nowego lokalu Stowarzyszenia przy ul. Wojska Polskiego 22