Organizacje Pożytku Publicznego są zobowiązane sprawozdawać się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w okresach rocznych. System Sprawozdań Finansowych i Merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego (System OPP) został tak przygotowany, aby umożliwić OPP przekazanie informacji do MPiPS w sposób efektywny i oszczędny czasowo.

Dane sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia umieszczane są w systemie internetowym oraz poniżej: