ADRES: Stowarzyszenie "DAJ SZANSĘ" Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym
              ul. Wojska Polskiego 22, 42-400 Zawiercie

KONTAKT: tel. 32 677 15 48, 32 672 18 63, e-mail: dajszanse@post.pl