Pani mgr ELŻBIETA PAŁUCHA
     Mgr pedagogiki specjalnej o specjalności rewalidacja upośledzonych umysłowo.
Jest współtwórcą i honorowym członkiem naszego Stowarzyszenia.
W pracy z naszymi dziećmi stosuje następujące metody:
- metoda Weroniki Sherborne,
- kinezjologia wg Dennisona,
- ćwiczenia wzroku dr Bartes'a,
- hipoterapia.
Pani mgr MARIA PODSIADŁO
     Psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zawierciu.
Współpracuje ze Stowarzyszeniem już od kilku lat, udzielając odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Przekazuje informacje na temat nowych metod pracy terapeutycznej, pomaga w przezwyciężaniu psychicznych barier i społecznych problemów związanych z chorobą niepełnosprawnych dzieci. Uczy postępowania w przypadku zachowań agresywnych, pomaga nam w umieszczaniu naszych chorych dzieci w odpowiednim przedszkolu, szkole czy ośrodku. Uczy zdrowej, rozumnej miłości w stosunku do naszych pociech.
Pani ANNA JAROS
     Lekarz medycyny, specjalista pediatra, jedyny w naszym mieście neurolog dziecięcy.
Otacza nasze dzieci kompleksową opieką neurologiczną; otwarta, szczera, swoim optymizmem wspiera rodziców w pokonywaniu wszelkich trudnych problemów związanych ze zdrowiem naszych podopiecznych.
Pan KAZIMIERZ ŁĄCKI
Kierownik zespołu muzycznego z Poręby k/Zawiercia.
Człowiek wielkiego serca, który zapewniał nam zawsze świetną zabawę, przygrywając bezinteresownie na wszystkich imprezach kulturalnych Stowarzyszenia.
Pan JERZY GŁĄB
     Bioenergoterapeuta z międzynarodowymi dyplomami, członek Krakowskiego Centrum "Europex" w Krakowie.
Specjalista z dużym doświadczeniem, w bezpośrednim kontakcie z naszymi dziećmi i rodzicami przekazuje im swoją dobrą energię.
Ksiądz HENRYK KOWALSKI
     Proboszcz kościoła p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu.
Człowiek wielkiego serca i ducha, pełen miłości i zrozumienia, dzięki jego bezinteresowności Stowarzyszenie posiadało stałą siedzibę, a sala katechetyczna była miejscem naszych zebrań (druga siedziba Stowarzyszenia - Zawiercie, ul. Kijowska 6).
Pan mgr WIESŁAW MADEJ
     Dyrektor Miejskiego Zarządu Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Zawierciu.
Pan mgr inż. LESZEK KOCHAŃSKI
     Kierownik krytej pływalni przy Gimnazjum nr 3 z Zawierciu.
Umożliwił członkom Stowarzyszenia bezpłatne korzystanie z basenu oraz "yaccuzi" w ramach hydroterapii. W/w zabiegi są kosztowne, co w przypadku niskich dochodów niektórych rodzin członków, wykluczałoby korzystanie przez ich dzieci z tej formy rehabilitacji.
Pan mgr inż. WŁODZIMIERZ BARTOSIK
Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo - Remontowego HZ Service Sp. z o.o. w Zawierciu.
Był wielkim przyjacielem naszych dzieci, a będąc człowiekiem wrażliwym i rozumiejącym potrzeby Stowarzyszenia wspierał je finansowo.
Państwo WIESŁAWA I KRZYSZTOF KŁÓSEK
     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Kawon" s.c. w Żelisławicach k/Siewierza.
Ich słodkie dary pozwalają nam na coroczne zrobienie mikołajkowych paczek dla naszych dzieci, które z niecierpliwością i radością czekają na spotkanie z Mikołajem.
Pan STEFAN KWIATEK
Prezes Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Przystań" w Zawierciu.
Dzięki jego gościnności i serdeczności, nasze Stowarzyszenie spotykało się raz w miesiącu na urodzinach dzieci i rodziców. W miłej atmosferze panującej w klubie, mieliśmy możliwość wspólnej zabawy i poczęstunku.