Zgłaszając się jako partner do zadań PAL chcemy poprawić funkcjonowanie członków stowarzyszenia w społeczeństwie, ich stanu psychicznego oraz integracji w grupie. W efekcie przeprowadzonego działania wzrośnie aktywność osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zagrożonych marginalizacją społeczną z powodu samotności, choroby i ubóstwa. Dzięki tym zadaniom podniesie się motywacja do działania, integracja, poprawi się ich pewność siebie i samopoczucie.

W miesiącu czerwcu 2012r. podpisaliśmy umowę w ramach projektu "Lepszy Start" - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie bierze udział 20 osób niepełnosprawnych zależnych od pomocy innych osób oraz 20 opiekunów. Mamy wiele zadań do realizacji. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem działań tj.:
1. Poradnictwo rodzinne - neurolog, prawnik, doradca zawodowy.
2. Terapia psychologiczna.
3. Klub Terapii Zajęciowej.

- muzykoterapia,

- kulinaria,

- plastyka.

4. Zajęcia zespołów ćwiczeń fizycznych o charakterze aktywizująco - integracyjnych na basenie "Jura" w Łazach k/Zawiercia.

5. Ćwiczenia korekcyjno - relaksujące.

6. Wyjazd 7-dniowy - organizacja treningów podnoszenia standardów życia, zacieśnianie więzi rodzinnych i kompetencji życiowych. Iwonicz Zdrój - Ośrodek "Wisła".

7. Wyjazd 3-dniowy kulturalno - turystyczno - integracyjny do Wisły.

8. Wyjazd do planetarium i ZOO w Chorzowie.

9. Wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego.

10. Piknik "Pożegnanie Lata". Impreza integracyjna w Gościńcu Jurajskim w Podlesicach.

W ramach projektu doposażyliśmy salę rehabilitacyjną - (fotel, rower, materac), sale dydaktyczne (stoły i krzesła), zakup materiałów do muzykoterapii, do zajęć kulinarnych (sprzęt, artykuły spożywcze), do zajęć plastycznych (aparat fotograficzny i artykuły do decupagu) i inne niezbędne materiały. Zadania są realizowane sukcesywnie.

W miesiącu listopadzie odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu wernisaż "Złota Jesień" - wystawa prac wykonanych w trakcie zajęć terapeutycznych.

Nasze prace w ramach zajęć plastycznych w okresie: styczeń - marzec 2013.

Zajęcia odbywały się do 31 marca 2013r.

W dniu 09 kwietnia zorganizowaliśmy uroczyste zakończenie z realizacji projektu.

Po przywitaniu zaproszonych gości i uczestników przez Przewodniczącą Stowarzyszenia Annę Sadowską, głos zabrała koordynator projektu Pani Małgorzata Rzekiecka – Muszyńska. Następnie koordynator partnera II  Stowarzyszenia "Daj Szansę" Pani Karina Piątek przedstawiła krótką charakterystykę działań Stowarzyszenia, które odbywały się w ramach harmonogramu. 

Wystąpił Dyrektor PCPR Pan Adam Witas, który podsumował współpracę oraz uroczyście wręczył dyplomy dla uczestników i opiekunów. Obecna również była Pani Aleksandra Stępień z Urzędu Marszałkowskiego EFS.

Zaprosiliśmy wszystkich na obiad oraz ciasto i kawę.  Smakołyki przygotowała grupa samopomocowa. Miłą atmosferą poczęstunku zakończyliśmy udział w projekcie.

Udokumentowaliśmy realizowane zadania  na  tablicy  zdjęciami.

Pragniemy podziękować, że mogliśmy brać udział jako partner w projekcie.