Wśród naszych dzieci znajdują się również niepełnosprawne ruchowo, poruszające się wyłącznie na wózkach. Usprawnianie ich wymaga specjalistycznej rehabilitacji - typu "Pająk, Terapia Przestrzenna" itp.

W/w urządzeniami dysponują jedynie prywatne przychodnie rehabilitacyjne, a koszt takiej terapii jest bardzo wysoki.

Jeśli kochasz dzieci, jesteś otwarty na ich cierpienie i problemy zdrowotne możesz pomóc:

 

STOWARZYSZENIE "DAJ SZANSĘ"

POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM – NIEPEŁNOSPRAWNYM,

UL. WOJSKA POLSKIEGO 22, 42-400 ZAWIERCIE

 

NUMER RACHUNKU

PKO BP SA Oddział 1 w Zawierciu 15102024980000870202410843